New construction in Rotterdam

Privacy Policy

Westblaak Beheerder B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van deze persoonsgegevens:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer ten behoeve van het versturen van onze nieuwsbrief met daarin informatie over de te realiseren woningen in het project The West Blake.
 • Persoonlijke gegevens ten behoeve van de contractstukken die worden opgesteld en ondertekend bij de aankoop van uw woning.
 • Uw gegevens ten behoeve van marketinganalyse voor het project The West Blake en verbetering van ons woningaanbod en woongerelateerde diensten.
 • Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

  Doorgeven van uw persoonsgegevens
  Onze organisatie geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Te denken is hierbij aan de aan het project gelieerde partijen als Atta Makelaars, de hypotheekadviseur en dergelijke.

  Bewaren van uw persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  Voor ondertekende contractdocumenten, waarin Westblaak Beheerder B.V. contractpartij is, is de bewaartermijn vanuit de archiefwet van toepassing.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spacetolive.nl
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie gelieve uw pasfoto, paspoort- en BSN nummer zwart te maken, dit ter bescherming van uw privacy.
  Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

  Westblaak Beheerder B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.